Prensip Gid nou yo

Prensip Gid nou yo

Valè, Konduit, ak Konpòtman nou yo

Pran avantaj de byen inik nou yo, Huasheng pran angajman pou l bay pwodwi ak sèvis siperyè ki amelyore ak optimize pèfòmans kliyan nou yo.

 

Angajman nou anvè kliyan yo

Huasheng angaje nan ekselans nan tout sa n ap chèche fè.Nou vize fè biznis nan yon fason ki konsistan ak transparan ak tout kliyan nou yo.Kliyan yo mete yon gwo konfyans nan nou, patikilyèman lè li rive manyen enfòmasyon sansib ak konfidansyèl.Repitasyon nou pou entegrite ak aji san patipri enpòtan anpil nan genyen ak kenbe konfyans sa a.

 

Biznis nou an kòmanse ak gwo moun

Nan Huasheng, nou serye ak ki moun nou anboche epi nou anboche moun ki gen kè.Nou konsantre sou ede youn lòt viv yon lavi miyò.Nou pran swen youn ak lòt, kidonk pran swen kliyan yo vini natirèlman.

 

Kòd Etik

Kòd Etik Huasheng ak règleman Huasheng aplike pou tout direktè, ofisye ak anplwaye Huasheng nan konpayi an.Yo fèt pou ede chak anplwaye jere sitiyasyon biznis yon fason pwofesyonèl ak san patipri.

 

Gouvènans Corporate

Huasheng angaje nan konfòme yo ak prensip son nan gouvènans antrepriz e li te adopte pratik gouvènans antrepriz.